Disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de site www.mensvoegsystemen.nl met grote zorg is samengesteld, kan M&S Voegsystemen geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

M&S Voegsystemen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie op deze site.

Er kunnen aan de teksten en afbeeldingen geen rechten aan worden ontleend.

M&S Voegsystemen

Projecten